REȚEA INTEGRATĂ DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN ARHITECTURĂ NAVALĂ (RICD-AN)

 

Rețeaua integrată de cercetare și dezvoltare în Arhitectura navală (RICD-AN) din cadrul Centrului de Cercetare al Facultăţii de Arhitectură Navală din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, realizează proiecte/granturi/lucrări de cercetare-dezvoltare-inovare, cu caracter fundamental sau aplicativ, pentru beneficiari din ţară sau străinătate, incluzând companii/firme din mediul industrial naval. Componentele infrastructurii de cercetare experimentală prezentate mai sus alcătuiesc singura rețea integrată de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul Arhitecturii Navale din România.

Infrastructura de cercetare-dezvoltare RICD-AN este alcătuită din componente unicat în mediul universitar/industrial naval din România (Bazinul de Carene, Tunelul de Cavitaţie, Tunelul aerodinamic naval), activităţile fiind specifice celor două domenii de bază ale Arhitecturii navale: Hidrodinamică navală şi Structuri navale.

Rețeaua integrată de cercetare și dezvoltare în Arhitectura navală (RICD-AN) realizează activităţi CDI care răspund următoarelor obiective strategice:

  • creşterea competitivităţii Centrului de Cercetare „Arhitectura Navală” pe plan regional, naţional şi european;
  • dezvoltarea cu prioritate a activităţilor CDI în domeniile de interes regional, naţional şi european;
  • susţinerea domeniilor naţionale de specializare inteligentă: spaţiu şi securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, precum şi eco-nano-tehnologii şi materiale avansate;
  • transferul tehnologic al  rezultatelor cercetărilor fundamentale către companiile din mediul industrial naval.

Existenţa laboratoarelor de hidro-aerodinamică navală este vitală în procesul de proiectare conceptuală a formelor navelor şi structurilor marine offshore. Datorită complexităţii fenomenelor hidro-aerodinamice generate de curgerea în jurul corpului navei, modelele teoretice nu pot oferi întotdeauna răspunsuri satisfăcătoare pentru practica curentă a proiectării, fiind nevoie de optimizarea şi validarea experimentală a soluţiilor numerice.

Echipamentele și instalațiile din cadrul Rețelei integrate de cercetare și dezvoltare în Arhitectura Navală sunt accesibile şi utilizatorilor/beneficiarilor externi, atât din mediul academic, cât şi din mediul industrial naval de stat sau privat.

Infrastructura de cercetare RICD-AN este integrată pe platforma naţională ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System).

Dezvoltarea susţinută a infrastructurii de cercetare din cadrul Rețelei integrate de cercetare și dezvoltare în Arhitectura navală va conduce la crearea premiselor pentru:

  • creşterea calităţii activităţilor de cercetare fundamentală din domeniul Arhitecturii navale;
  • creşterea competitivităţii reţelei de cercetare pe plan naţional şi european;
  • creşterea contribuţiei reţelei de cercetare la rezolvarea problemelor de cercetare aplicativă propuse de mediul industrial naval;
  • dezvoltarea serviciilor de consultanţă ştiinţifică şi tehnică;
  • creşterea vizibilităţii internaţionale, prin diseminarea rezultatelor cercetărilor în jurnale ştiinţifice prestigioase sau la conferinţe internaţionale consacrate.

Imagini reprezentative:

Contact compartiment CDI:
Adresă:
Strada Domnească 47, 800008, Galați
Telefon:
Interior:
8417
Fax:
0236 461 353

Program de lucru:
Luni-Joi:
800 - 1630
Vineri:
800 - 1400